แก้ปัญหาโปรใช้ไม่ได้เบื้องต้น
1. ติดตั้งโปรแกรม DirectX ก่อนใช้งานโปร คลิกที่นี้ (สำคัญมาก)

2. ติดตั้งโปรแกรม Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One: คลิกที่นี้ (สำคัญมาก)

แนะนำให้โหลดจากเลข 1 - 2 เลขแล้วทำการติดตั้งมันจะสามารถใช้งานได้เลย !!