แก้ปัญหาโปรใช้ไม่ได้เบื้องต้น
1. ติดตั้งโปรแกรม DirectX ก่อนใช้งานโปร คลิกที่นี้

2. ติดตั้งโปรแกรม Visual C++ 2019 x64 ก่อนใช้งานโปร คลิกที่นี้

3. ติดตั้งโปรแกรม Visual C++ 2019 x86 ก่อนใช้งานโปร คลิกที่นี้

4. วิธีแก้โปร Pubg Mobile ERROR คลิกที่นี้

5. วิธีแก้โปร Pubg lite ERROR คลิกที่นี้

6. วิธีแก้ภาษาต่างดาว คลิกที่นี้

7. วิธีแก้โปร Apex Legends ERROR คลิกที่นี้

แนะนำให้โหลดจากเลข 1 - 3 เลขแล้วทำการติดตั้งมันจะสามารถใช้งานได้เลย !!