แก้ปัญหาโปรใช้ไม่ได้เบื้องต้น
1. ติดตั้งโปรแกรม DirectX ก่อนใช้งานโปร คลิกที่นี้

2. ติดตั้งโปรแกรม Visual C++ redistributable packages: x86 | x64 (แนะนำลงทั้ง 2 ทั้ง x86 และ x64)

แนะนำให้โหลดจากเลข 1 - 2 เลขแล้วทำการติดตั้งมันจะสามารถใช้งานได้เลย !!