เงื่อนไขและวิธีการเช่าโปรแบบ Private
โปร Private คือโปรที่ผู้ใช้ไม่สามารถกดเช่าแบบปกติได้ ต้องให้ทีมงานตรวจสอบสิทธิ และคัดคนด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ทีมงานกำหนดขึ้น โดยจะใช้สำหรับโปรที่มีอัตราเสี่ยงโดนแบนสูง หรือเกมส์ที่มีระบบออโต้แบน
-----------------------------------------------
รายละเอียด
- ไม่สามารถย้ายเครื่องได้ ถ้าย้ายเครื่องต้องติดต่อทีมงานทางเพจ เพื่อให้ทีมงานย้ายให้เท่านั้น
- ระยะเวลาการใช้งานจะเดินตลอด และจะหยุดเดินอัตโนมัติเมื่อสถานะโปรปิดปรับปรุงเพื่อรอการอัพเดต
- ในกรณีที่โปรแกรมใช้งานไม่ได้ โดนแบน หรือมีการปิดแก้ไขนานเกินไป ทีมงานจะคืนพ้อยให้แต่ไม่สามารถคืนเป็นเงินจริงได้
- ไอดีต้องใช้เพียงคนเดียว ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น และทีมงานจะไม่ขอรหัสผ่านเด็ดขาด
- ป้องกันทาง GM เอาไฟล์ไปบล็อก
- ใช้ไฟล์คนละตัวกับตัวในเว็บ หรือ ไฟล์ส่วนตัวนั้นเอง
- ป้องกันทีมวิว ป้องกันถ่ายภาพหน้าจอ F11

เงื่อนไข (สำหรับลูกค้าเก่า)
1. เป็นไอดีที่สมัครมานาน 2 เดือนขึ้นไป และมีประวัติการเติมเงินรวมมากกว่า 300 บาทขึ้นไป จะสามารถติดต่อเพื่อขอเช่าได้ทันที
2. ใช้เฟสบุคจริงในการติดต่อทีมงานทางเพจ
3. ยินยอมให้ทีมงานทีมวิว (TeamViewer) เพื่อเข้าไปตรวจสอบสเปคเครื่องและติดตั้ง Private HWID

เงื่อนไข (สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเก่าที่ยอดเติมเงินรวมไม่ตรงตามเงื่อนไข)
1. ใช้เฟสบุคจริงในการติดต่อทีมงานทางเพจ
2. ยินยอมให้ทีมงานทีมวิว (TeamViewer) เพื่อเข้าไปตรวจสอบสเปคเครื่องและติดตั้ง Private HWID
3. ตรวจสอบสิทธิการเช่าด้วยทีมงาน(ทีมงานตรวจสอบ = ผ่านจะสามารถเช่าได้)

วิธีการเช่า
1. ติดต่อทีมงานทางเพจ แจ้งไอดีเพื่อตรวจสอบสิทธิการเช่า https://www.facebook.com/messages/t/MYCHEATZ
2. ให้ทีมงานทีมวิวเพื่อตรวจสอบสเปคเครื่องและติดตั้ง Private HWID
3. ไอดีที่ได้รับสิทธิเช่าจะต้องมีพ้อยเตรียมไว้ให้ทีมงานกดเช่า หากยังไม่มีพ้อย ให้เติมเงินให้พร้อม
4. ทีมงานจะกดเช่าโปร/แพ็คเก็จที่ต้องการให้ (ลูกค้าไม่สามารถเช่าเองได้)
5. ดาวน์โหลดโปรในเว็บ เพื่อติดตั้งและเริ่มใช้งานตามปกติ

**หมายเหตุ** ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13:04 น.